Brno 2015

12.01.2016 17:13

Ve dnech 11. - 13. prosince 2015 se v prostorách Studentského centra v Brně uskutečnil již VII. ročník konference Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika, o.s. tentokrát na téma Propagace a lidské zdroje. Nad akcí převzal záštitu biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

Účastníci - zástupci jednotlivých členů VKH a akademických společenství se svým duchovním doprovodem - se setkali, aby mohli sdílet své zkušenosti, zejména z oblasti propagace svého společenství a jeho akcí a nabírání lidskchých zdrojů. Pro účastníky byly připraveny i workshopy zkušených speakerů z oblasti marketingu, PR a propagace. Prvním byla Bc. Eliška Horká, externí poradce pro komunikaci organizace PERLE, a dalším Ing. Tomáš Margold, Account manager a vedoucí divize internetového marketingu společnosti Q2 Interactive.

Nechyběly ani mše svaté v kapli a v kostele Panny Marie Nanebevzaté a doprovodný program, při němž měli účastníci konference možnost se navzájem se lépe poznat.

Během konference se uskutečnila také valná hromada Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika, o.s., na níž byly mimo jiné přijaty důležité změny stanov.

Fotografie z akce jsou dostupné na stránkách projektu Člověk a víra.

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org