SV 1992

12.12.2013 16:21
První Studentský Velehrad probíhal od pátku 29. května do neděle 31. května 1992. Své
vlastní téma ještě neměl - i přesto, že studenty tehdy zajímalo témat nepřeberně.
Setkání na Velehradě znamenalo nejenom setkání studentů jako takové, ale mělo zcela
hluboký duchovní podtext. Studenti se tu nešli pouze setkat, poznat, nabýt nových přátelství a
sdílet se, ale zvláště posilnit, povzbudit, „probudit“ v sobě schopnost být „světlem světa“ a
„solí země“, evangelizovat, vydávat o své víře svědectví, být schopni ji uvádět do zcela
běžného života.
„Nejpěknější okamžiky samozřejmě byly duchovní hovory a svátosti smíření“, uvádí
Michal Altrichter.
Vít Zatloukal vzpomíná slovy: „Ale především jsme si užívali svobody a možnosti, že
to vůbec můžeme uspořádat.“ Cyril Maliňák se k němu přidává: „Atmosféra byl výborná,
většina z nás si užívala organizování podobné akce poprvé na veřejnosti a ve svobodě.
Ačkoliv nyní žijeme ve svobodě přes dvacet let, může nám na jednu stranu znít slovo
„svoboda“ jako zcela normální, ale dříve nabývalo zcela jiného charakteru.
Studentský Velehrad byl zpočátku připravován s řadou očekáváním a neznámých
skutečností. Celé toto setkání probíhalo v jedinečné atmosféře, zahalené do otazníků. Nedbalo
se však pouze na složku organizační, ale zvláště na duchovní.
Propagovalo se způsobem, který byl na danou dobu – dobu bez internetu a webových
stránek - zcela logický a nejlépe přístupný. Vždy jedna konkrétní skupinka studentů vyjela do
různých akademických obcí a takto na Velehrad zvali, tedy osobně.
Na setkání se tehdy dostavilo na 380 účastníků.

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org