SV 1996

12.12.2013 16:25
Třetí ročník Studentského Velehradu se konal ve dnech 3. - 5. května roku 1996. Setkali
se na něm vysokoškolští studenti z celé České republiky, konkrétně z dvanácti univerzitních
měst.
„Kromě duchovního a kulturního programu byl studentský víkend věnován přednáškám
a diskuzím. Při panelové diskuzi na téma Evangelizace a modlitba, moderovaná paterem P.
Kolářem, vystoupila řada osobností, mezi nimiž byli Dr. P. Příhoda, pater F. Lízna, M.
Ryšková, K. Lachmanová. S povděkem kvitováno a velice ceněno všemi přítomnými bylo
především osobní svědectví jednotlivých hostů.
V sérii přednášek na různá témata hovořil o mezilidských vztazích Dr. M. Kašparů,
východní spiritualitu se snažil přiblížit pater P. Ambrož. O drogách a problematice drogové
závislosti podával výklad J. Vobořil, zakladatel nadace Podané ruce v Brně.
Poslední den poutě mezi studenty zavítal kardinál Miloslav Vlk, který s nimi před
nedělní bohoslužbou krátce pobesedoval.“

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org