SV 1998

12.12.2013 16:26
Studentskému Velehradu byl věnován víkend 24. - 26. dubna 1998.
Začínalo se tedy v pátek, po příchodu všech poutníků, jejich zapsáním a ubytováním a
mší svatou, která byla sloužena v sedm hodin v basilice. Kázal jáhen Jakub Hučín. V
ohláškách byli přítomní uvítáni a byly jim sděleny všechny důležité informace. Po mši svaté
začal společný program, jehož obsahem bylo představování jednotlivých akademických obcí.
Tuto část moderovalo rádio Proglas. Nechyběl samozřejmě ani táborák, který se stal již
tradičním pátečním zahajovacím prvkem každého ročníku.
Sobota byla zaměřena přednáškám, besedám a diskuzím. Dopolední panelová diskuze
probíhala na téma „Quo vadis ecclesia bohemica?“ (Kam kráčíš, církvi česká?). Moderoval ji
Bob Flieder a přispěli do ní Petr Kolář, David Rejl, Michal Semín, Radomír Malý, Dominik
Duka, Jiří Kaplan, Marie Kaplanová a Ivana Dolejšová. Diskuze splnila svá očekávání, byla
velmi plodná a přinesla tak velmi užitečné poznatky ohledně církve a její minulosti, o
společenské angažovanosti křesťanů ve státě. Poukázala také nejenom na úlohy v církvi
nejenom kněží, ale i laiků.
Ve dvanáct hodin se všichni přítomní sešli na nádvoří před basilikou, ke společné
modlitbě „Anděl Páně“. Po obědě následovala siesta, byla možnost ji trávit více způsoby. K
dispozici byly sportovní hry nebo přičinění se brigádou v prostorách Vincentina. Tu
zajišťovalo Brno – Archa. Samozřejmě byla tato klidná chvíle taktéž trávená rozhovory,
sdílením se nebo vycházkou. Kdo potřeboval „očistit“ od svých hříchů, mohl zajít k nějakému
touto službou pověřených kněží.
Program pokračoval následně odpoledne od dvou hodin dvěma bloky přednášek. První
blok začínal od půl třetí a pozvání na něj přijali: M. Raban (Plenární sněm katolické církve v
ČR), J. Vacek (Drogová problematika), SM. Veronika (Poznávání Boží vůle) a F. Lizna
(Vězeňská problematika). Druhý blok začínal ve čtyři hodiny a byli na něm přítomni: E.
Richer (Duchovní život), V. Smékal (partnerské vztahy) a B. Flieder (Masmédia).
Sobotní odpoledne bylo zakončeno mší svatou, kterou celebroval Etien Richer.
Večer se nesl v hudební atmosféře. Na výběr bylo za dvou koncertů. Skupina Oboroh
hrála ve Starém městě, do něhož byl vypraven autobus. Druhé hudební těleso hrálo v basilice.
Jednalo se o Skupinu MPK.
Od půlnoci do jedné byla v bazilice připravena adorace. Od jedné hodiny byla možnost
celonoční adorace v kapli sv. Cyrila, na Stojanově.
Celé setkání bylo zakončeno nedělní bohoslužbou, kterou celebroval plzeňský biskup,
František Radkovský. Po ní následovala beseda s přítomným biskupem. Studenti tak mohli
využít možnost pobavit se o aktuálních problémech nebo se sdílet. Následovalo rozloučení a
úklid.
 
Bylo to první setkání, které mělo již konkrétní téma, takže se z něj vycházelo a mohlo
tak být velkým přínosem pro nabití nových poznatků. Na poutní místo tehdy přijelo na 250
studentů a významných osobností.
Studentský Velehrad se ani tentokrát neobešel bez sponzorských darů. Těmito dárci byli
farnost Nivnice, tiskárna Matice Cyrilometodějské v Olomouci a SW. D.
Ackermanngemeinde z Mnichova. Františkem Hylmarem SJ a předseda VKH Olomouc,
Liborem Čížem byl napsán děkovný dopis.160
Ačkoliv na setkání přijelo méně studentů, než na minulé ročníky, vytvořila se zde velmi
přátelská atmosféra. Skrze prostor, který zde byl účastníkovi dán, se zde zrodily vztahy, které
trvají dodnes.

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org