SV 2002

12.12.2013 16:28
Studentského Velehradu se tento ročník zúčastnilo okolo 250 studentů. Mezi velice
kladně ohodnocené přednášky patřila anglická přednáška (s překladem) Martina Vernooyho -
díky jeho přiblížení Matky Terezy skrze osobní zkušenosti. Knihy, které zde Martin Vernooy
o Matce Tereze uváděl, byly zajímavé a zároveň pro společnost dobře dostupné. Právě kvůli
velkému zájmu byla tato přednáška zařazena i do odpoledního bloku. Velmi pozitivně byl
hodnocen i židovský tanec, jak dopoledne tak odpoledne byl navštíven velkým počtem
účastníků.
Co se týkalo negativ, organizátorům se nepodařilo setkání propagovat s dostatečným
předstihem. Zápor viděli i v tom, že se jako tým neměli možnosti více poznat, třeba formou
společného výletu, … Přednášek bylo vskutku dost a tak měl účastník někdy problém s
výběrem a mohl se tak dostat pouze na jednu konkrétní. Účastníci jevili velký zájem o setkání
s akad. Malířem Otmarem Olivou. Bohužel pro velký zájem se jich spoustu nedostalo.
Jsou tu však na druhou stranu kladná hodnocení, která organizátory povzbudila a skrze
ně poznali, že příprava tohoto setkání nebyla pouze lidskou záležitostí, ale hlavně Boží.
Během celého setkání vládla dobrá atmosféra, probíhal osobní a přátelský kontakt mezi
studenty, kněžími a přednášejícími. Jedním z velmi vzpomínaných momentů pamětníků byla
celonoční adorace v kapli na Stojanově. Zároveň také možnost stálého přístupu do tohoto
prostoru ticha a modlitby. Pěkné chvíle přinesla i nedělní beseda po mši svaté s Karlem
Herbstem.

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org