SV 2004

12.12.2013 16:29
I letos už byly k dispozici webové stránky, na kterých byly všechny důležité informace,
které se několik měsíců před samotným setkáním postupně doplňovaly.196 Na letošní ročník
přijelo na 277 studentů. Bylo to o pár desítek více, než minulý ročník – předpokládejme, že
díky dobré propagaci, zvláště té osobní. Co je ovšem důležité, je stálý zájem o setkávání se,
hledání hodnot, vzájemného porozumění, sdílení se,…
Tématem letošního ročníku byl Dialog, který byl rozveden do čtyř základních oblastí –
Evropa, Církev, Člověk a Příroda. Bylo na výběr z mnoha přednášek a i z několika diskuzí.
Z ankety, kterou odevzdala tak polovina účastníků jsme se dozvěděli, že největší zájem
byl o přednášky s tématy Partnerství, Evangelizace, Láska a lidská sexualita, Sociální kontakt
s umírajícím a Hudba. Účastníci byli nadšeni z hudebního vystoupení kapely Talant, z pěších
poutí, celkové atmosféry a dalších drobností, ze kterým mohlo být toho setkání právě takové,
jaké bylo.
Z vyprávění Pavla Pohorského, člena přípravného týmu, jsem se dozvěděla, že v týmu
měli k dispozici pouze jeden notebook. Je to trochu jiná situace, než v nynější době,
nemyslíte?

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org