SV 2006

12.12.2013 16:30
Letošního Studentského Velehradu se účastnilo 391 studentů, dále přijely významné
osobnosti naší církve.
Setkání nepřineslo pouze plody duchovní, nové vztahy, společně prožité chvíle, ale i
analýzu celého setkání. Ta byla vyhodnocena prezidentem přípravného týmu, Pavlem
Pohorským, a myslím si, že uvedení několika údajů může být přínosné.
Celých 65 % přítomných tvořily dívky. Oproti minulému ročníku, kdy procentuální
číslo bylo mnohem větší (72%) tak na setkání přibývá chlapců, a to je dobře. Průměrný věk
byl 23,15 let. Nejstarší účastník měl šedesát devět let. Nejvíce studentů přijelo z Olomouce a
Brna, dále pak z ostatních studentských měst – Ostravy, Prahy a ostatních. Slováci byli
zastoupeni pěti procenty.

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org