SV 2008

12.12.2013 16:31
Devátý ročník Studentského Velehradu čítal na 525 účastníků. Hranice počtu
přítomných se od minulých let výrazně zvýšila. Na jednu stranu to bylo potěšující, že je o
setkání čím dál větší zájem, že se studenti skutečně chtějí setkávat a prohlubovat tak svůj
vztah s Bohem a navazovat nové kontakty. Na druhou stranu byla veškerá organizace o to
náročnější. Počínaje registrací, na které bylo nutností skutečně důkladně vědět veškeré
potřebné kroky (neboť by tam následně vznikl dost velký zmatek), přes přesuny mezi
jednotlivými programy, konče detailními okamžiky, které už nebylo v moci organizátorů
uhlídat.
Přesto to byl skutečně velmi vydařený ročník, který neměl nouzi o úsměvné chvíle,
skrytou (přes účastníky) občasnou paniku mezi organizátory, hluboce prožité mše svaté, dveře
od pokoje, kde probíhala svátost smíření, se za celé setkání nezavřely, spoustu duchovních a
povzbuzujících zážitků…
Z tohoto setkání si účastníci nemuseli vzpomínky uchovávat je v paměti. Pár měsíců po
něm bylo několika lidmi z přípravného týmu vytvořené DVD, které zaznamenalo několik
přednášek, obsahovalo brožurku setkání a písně, kterými scholy doprovázely mše svaté.

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org