SV 2010

12.12.2013 16:32
Desátý ročník Studentského Velehradu byl velmi úspěšným. Jak v očích organizátorů,
neboť viděli, že více jak jeden a půl roční příprava přinesla své plody, tak i po stránce počtu
účastníků, který se vyšplhal až na 700 mladých lidí.
Setkání se ale nepřipravovalo „pouze“ pro mladé. Pozvání byli, kromě biskupů, kněží a
přednášejících, právě ti, kteří se Studentským Velehradem začínali a následně pokračovali –
tedy absolventi. Nelze přesně říct, kolik se jich nakonec dostavilo, ale jedním z viditelných
bodů jejich přítomnosti byla některých z nich sobotní odpolední diskuze. Nabízí se tak otázka
na další ročník, zda by bylo vhodné a možné absolventy zvát i nadále.
Během celého setkání byla možnost svátosti smíření. Byla k tomu vyhrazena konkrétní
místnost, a kdo měl zájem o svatou zpověď, ten se zapsal na arch papíru (ten byl umístěn na
dveřích místnosti) a nemusel se obávat, že by bylo jeho místo obsazeno.
Díky velkému počtu účastníků muselo být důkladně promyšlena logistika stravování a
ubytování. Co se týče stravování, účastníci chodili po skupinkách (animátorských) a pro
každé jídlo měli určený přesný čas doby příchodu i odchodu. Samozřejmě se vždy dbalo ještě
stále lidsky vyhovujícímu časovému intervalu. Stravování probíhalo v jídelně jak na
Stojanově, tak na gymnáziu. Ohledně ubytování byly využity všechny prostory, které
Velehrad či jeho okolí nabízelo – poutní dům Stojanov, třídy na gymnáziu, třídy na základní
škole, několik chat v kempu Modrá, byly připraveny i dva velkokapacitní stany.
Propagace probíhala po celé České republice, zvláště pak v městech, kde působí
Vysokoškolské katolické hnutí, a dalších univerzitních městech. Dále pak na webových
stránkách, v podobě mnoha tiskových zpráv a rozhovorů,… Byla vytvořena oficiální
webová stránka setkání www.studentskyvelehrad.cz, kam se během měsíců před setkáním i
po něm neustále doplňovaly aktuální informace.
Svou aktivitu na tomto setkání zahájil i tzv. „Biblický impuls“, se kterým přišel
komunitní web www.signaly.cz.
Účastníci si z Velehradu neodnášeli pouze kolík, ale mohli si zakoupit tričko (s tématy a
biblickým citátem akce), button s logem SV10 či CD s audiozáznamem dopoledních a
odpoledních přednášek. CD se „vyráběla“ přímo na Velehradě, během setkání. Dále byl ke
koupi Studentský diář 2010/2011. V rámci společenství signály probíhala autogramiáda
knížky Klávesnicí mezi nebem a zemí.
Mohla bych tak pokračovat dále, protože třeba po stránce technické, bylo potřeba
skutečně hodně notebooků, počítačů, tiskáren, kopírek, dataprojektorů, promítacích pláten,
diktafonů,…
Po setkání bylo vyrobeno DVD, které obsahovalo nahrávky přednášek, fotogalerii,
video a dokumenty. Poté bylo k dispozici k zakoupení v jednotlivých akademických
farnostech nebo objednáním.

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org