SV 2012

12.12.2013 16:37
Každý Studentský Velehrad má svoje jedinečné ústřední téma. Pro XI. ročník vybrali organizátoři 
 
téma služba. Co to vlastně je? Co znamená toto slovo pro křesťana? Jak můžu sloužit já? Komu mám 
 
sloužit? A jak? Chceme společně hledat aktuálnost tohoto tématu i pro dnešní dobu.
 
Téma reflektuje i motto „Cestou služby – Následuj Ho“. Vystihuje vědomí přítomnosti tohoto tématu 
 
v našem životě. Má také připomenout, že být služebníkem je stav, pro který se musíme znovu a 
 
znovu rozhodovat. Naším úkolem je stále hledat tu správnou cestu nejen směrem k osobnímu dobru, 
 
ale i k dobru celé společnosti. Vzorem na ní je nám samotný Ježíš Kristus, který o sobě tvrdí, že 
 
je „cestou“. A který sám vyzývá k svému následování.

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org