Absolventský Velehrad

Absolventský Velehrad je víkendové setkání absolventů, které jsme se rozhodli v jubilejním cyrilometodějském roce uspořádat na starobylém poutním místě Velehrad. Součástí programu bude společné slavení eucharistie, přednášky, diskuse, workshopy. Nabídneme také prostor pro ztišení, meditaci. Víkendové setkání umožní strávit čas s přáteli, navázat nové kontakty a obohatit se o společné zážitky.

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org