Zahajovací studentské mše svaté akademického roku 2014/2015

Také letošní rok jsme ve všech členských městech zahájili společně s Pánem.

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org