Modlitba studenta

Dobrý Pane

Děkujeme ti za dar rozumu, možnost svobodně studovat a studiem se přibližovat k Pravdě.

Děkujeme ti za každého člověka, který nás ve studiu podporuje, za naše rodiče a naše nejbližší, za přátele, za naše akademické společenství, ve kterém se můžeme rozvíjet a společně tě lépe poznávat.

Děkujeme ti, že nám posíláš kněze a zasvěcené osoby, kteří jsou tvými prostředníky a průvodci na naší cestě. Žehnej všem, kteří nám na naší cestě pomáhají.

Prosíme, obdařuj nás svou moudrostí, abychom se stali upřímnými křesťany a dokázali křesťanský postoj obhajovat ve společnosti.

Dej nám odvahu zodpovědně plnit poslání, které jsi nám svěřil, a vytrvalost k dokončení tvého díla.

Amen

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org