Informace o nás a naše cíle

Vysokoškolské katolické hnutí je zde pro studenty. Je otevřené všem, kterým v dnešní době není lhostejný svět, žití křesťanství a kteří chtějí své vyznání přiblížit ostatním. Vysokoškolskému katolickému hnutí jsou vlastní křesťanské hodnoty, které se neustále snaží v mladých lidech obnovovat a prohlubovat.

Naší vizí je vysoká škola prožitá v tvůrčím prostředí mladých křesťanů, která dává příležitost k osobnímu a duchovnímu rozvoji, vzdělávání a poskytuje prostor pro sdílení, zábavu, zážitky i vztahy.

Našim cílem je vytvořit společenství, ve kterém se budeme doprovázet na cestě životem s Bohem. Prostředkem k tomu je připravit co možná nejkvalitnější program, také proto mezi sebou jednotlivá města spolupracují v rámci VKH ČR. Dalším cílem sdružení je přinášet hlubší poznání a šíření křesťanských hodnot, podporovat dobrovolnictví, vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a obohacování a nabídnout možnost alternativního využití volného času.

VKH ČR organizuje a zprostředkovává vzdělávací a kulturní akce, vytváří kontakty a spolupracuje s dalšími organizacemi, tuzemskými i mezinárodními.

Historie projektu

Po roce 1989 začala v univerzitních městech České republiky spontánně vznikat vysokoškolská společenství. V průběhu let se rozrůstala do dalších měst, zvyšoval se počet a kvalita akcí a prohlubovala se vzájemná spolupráce. Dnes se ve větších městech setkáte se společenstvími studentů, která nabízí různorodý program. V menších městech existují společenství, jejichž činnost leží spíše na aktivitě vlastních členů.

Vysokoškolské katolické hnutí ČR bylo založeno na podzim 2002 po více jak roce neformálních setkání radních a členů vysokoškolských farností v Praze, Brně, Olomouci a jejich občasné spolupráci. Kontakty mezi jednotlivými hnutími existují již od jejich založení na začátku devadesátých let, a proto chápeme vznik VKH ČR jako jejich přirozené rozšíření. Na podzim 2004 bylo do sdružení přijato VKH Ostrava, později také KAK Salaš (Hradec Králové) a RR 49 (Zlín).

Dobrá spolupráce funguje i se studenty v dalších univeritních městech po celé ČR.

Řekli o VKH...

„Vysokoškolské katolické hnutí je především společenství, kde lidé mohou spolu studovat, bavit se a modlit. Je to prostor pro růst, vzdělání i vztahy. Je otevřené pro všechny, kteří mají zájem sdílet svůj život s ostatními podobného smýšlení.“ 

P. Josef Stuchlý, SJ vysokoškolský kaplan

"Díky různorodému a skvělému společenství mladých lidí jsem si zvýšila sebedůvěru, našla opravdová přátelství a naučila jsem se díky týmové práci dosahovat vyšších výsledků. "

Petra

 "VKH mi dává společenství s mladými věřícími lidmi a možnosti seberealizace a prohlubování duchovního života. A také dává prostor pro vytváření nových přátelských i partnerských vztahů, kde od začátku má své místo i společné prožívání víry."
Kuba

 

 

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org