Projekty VKH ČR

11.12.2013 21:17

Mezi pravidelné akce Vysokoškolské katolické hnutí Česká Republika patří Konference. Jsou na ní přítomní studentští kněží a studenti, kteří ve VKH aktivně působí či mají zájem se jakkoli na jeho činnosti podílet. Konference svými tématy odpovídají na aktuální potřeby sdružení. Probíhají formou přednášek a workshopů, diskuzí, kuloárů, sdílení mezi jednotlivými přítomnými – ať ve smyslu poznání druhého či předávání (dlouholetých) zkušeností. Konference přináší plody nejenom v lokálních VKH, ale i na poli národním. 

Nejvýznamnější událostí je jednou za dva roky pořádaný Studentský Velehrad. V roce 2016 se proběhl již třináctý ročník této akce.

Další z naších akcí je určena pro absolventy vysokých škol. První ročník, nazvaný Absolventský Velehrad, se setkal s velice pozitivními ohlasy.

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org