Brno 2009

11.12.2013 19:16

Od 23. - 25. 10. se v prostorách jezuitského kostela a SC konala první konference o pastoraci vysokoškoláků, letos s tématem "Efektivní fungování dobrovolnické organizace".

Akci pořádalo VKH ČR ve spolupráci s VKH Brno. Během víkendu se setkalo na 40 zástupců VKH a dalších vysokoškolských společenství z celé republiky. Pozvání brněnských hostitelů přijali studenti a duchovní z Prahy, Liberce, Českých Budějovic, Olomouce, Zlína, Ostravy, Opavy či Hradce Králové.

Hlavním konferenčním dnem byla sobota. Účastníci se dozvěděli z úst odborníka například to, co je strategické plánování, k čemu slouží a jak se správně dělá SWOT analýza a nebo jaký je rozdíl mezi vizí a cílem. Na to navázali otec Josef a Kuba Heikenwälder s konkretizací a aplikací teorie na praxi VŠ pastorace. V odborných skupinkách jsme se pak zevrubněji věnovali konkrétní problematice v jednotlivých rezortech (kněží debatovali s kněžími, další skupinky tvořili propagátoři, finančníci atd.) Každá skupinka pak krátce prezentovala své podněty a výstupy ostatním. Celé setkání zakončila večerní bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie "u jezuitů".

Tento víkend nebyl samozřejmě jen pracovní, byla to také skvělá příležitost k navazování a rozvoji dobrých vztahů a spolupráce mezi námi. Všichni doufáme, že nám toto setkání pomůže k lepší službě vám i Pánu Bohu.

Kdokoliv by se k nám chtěl přidat a zapojit se, nechť se ozve kterémukoliv radnímu, neboť je SRDEČNÉ VÍTÁN!!!

Program zde: 2009001.jpg (2896654)

Účastníci2009002.jpg (2982335)

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org