Pouť na sv. Hostýn 17. listopadu 2009

11.12.2013 18:56

Hlavní poutní mší svatou v 11 hodin na Hostýně jsme dnes završili pouť vysokoškoláků na Svatý Hostýn, kterou jsme uspořádali u příležitosti 20. výročí sametové revoluce a svatořečení Anežky České.

Pouť jsme zahájili v sobotu 14.11. na Velehradě mší svatou a besedou s otci jezuity o době normalizace u nás. Sešlo se nás kolem 20 studentů z několika univerzitních měst (Brno, Zlín, Olomouc, Praha, Ostrava) a v neděli ráno jsme vyrazili směrem na Hostýn. Po několika zastaveních, při kterých se k nám postupně přidávali další poutníci, jsme dorazili do Zlína, kde se nás ujali kamarádi z RR49. Druhého dne následovalo dalších zhruba 30 km chůze a závěrečný výšlap potemnělým lesem na Hostýn. Se slovy „Mamko, jsme doma!“ jsme v pondělí večer stanuli před hostýnskou bazilikou.

Děkujeme všem za modlitby, kterými nás během cesty podporovali, a Pánu Bohu za sílu, díky níž jsme cestu zvládli.

Těšíme se zase za rok na pouti vysokoškoláků na Hostýně!

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org