Studentský velehrad je...

11.12.2013 21:10

Studentský Velehrad je víkendové setkání vysokoškoláků, které se pořádá každé dva roky (v sudých letech) na starobylém poutním místě Velehrad. Součástí programu je společné slavení eucharistie, koncerty, workshopy, přednášky a diskuse ve skupinkách. Bude tedy čas nejen pro přemýšlení, duchovní obohacení, ale i pro společné zážitky a navázání nových přátelství. Tisíce studentů, které prošly deseti ročníky této akce, by vám jistě dokázaly na tuto otázku odpovědět nejlépe.Více zde: https://www.studentskyvelehrad.cz/

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org