Valná hromada VKH ČR

Prezidentka Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika, z. s. se sídlem Kozí 684/8, 602 00 Brno, IČ 26610311 tímto v souladu s článkem VII stanov spolku svolává jednání Valné hromady, které se bude konat dne 23. 4. 2016 od 13:30 hod. na adrese Hradišťská 142, 687 06 Velehrad v poutním a exercičním domě Stojanov v přednáškovém sále ve II. patře.

Valná hromada se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení
  • Modlitba
  • Kontrola usnášeníschopnosti
  • Schválení programu
  1. Předložení výroční zprávy za rok 2015
  2. Zhodnocení dosavadní činnosti v průběhu funkčního období prezidentky Moniky Hanzové
  3. Pověření prezidenta ke jmenování vedoucího Studentského Velehradu 2018
  4. Volba prezidenta
  5. Závěr

Pozvánka na Valnou hromadu 230416.pdf (768683)

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org